Poranek ze Słowem na 15 sierpnia 2020

Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich. Za 7,10

To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. 1 Kor 1,28