Poranek ze Słowem na 15 marca 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.

Dn 3,17-18

Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.

Dz 4,20