Poranek ze Słowem na 15 lipca 2020

Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Prz 19,21

Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. 1 P 4,7-8