Poranek ze Słowem na 15 kwietnia 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą.

Ps 5,12

Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego.

Dz 13,52