Poranek ze Słowem na 15 czerwca 2020

Ożyją twoi umarli. Iz 26,19

[Wiemy], że Ten, który wskrzesił Pana Jezusa, wskrzesi z Jezusem także i nas. 2 Kor 4,14 (BE)