Poranek ze Słowem na 14 września 2020

Będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił Świętym Izraelskim. Iz 41,16

Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Rz 5,11