Poranek ze Słowem na 14 października 2020

Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Kz 12,13

Piotr powiedział: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Dz 10,34-35