Poranek ze Słowem na 14 listopada 2020

Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli twoje! Ps 92,6

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. 1 Tm 6,15-16