Poranek ze Słowem na 14 lipca 2020

Słychać będzie jeszcze głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos tych, którzy (…) mówią: Dziękujcie Panu Zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż jego łaska trwa na wieki! Jr 33,11

Rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Mk 2,19