Poranek ze Słowem na 13 października 2020

Rzekł Dawid do Salomona, swego syna: (…) Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana. 1 Krn 28,20

Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. 1 Kor 4,1