Poranek ze Słowem na 13 marca 2021- ks. Sebastian Madejski

Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana.

Prz 16,33

Winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.

Jk 4,15