Poranek ze Słowem na 13 czerwca 2020

Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Za 12,10

Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Rz 8,26