Poranek ze Słowem na 12 sierpnia 2020

Niechże tedy twoje oczy będą otwarte na błaganie sługi twego i na błaganie twojego ludu izraelskiego, abyś ich wysłuchał, ilekroć zawołają do ciebie. 1 Krl 8,52

Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. J 14,14