Poranek ze Słowem na 12 marca 2021

Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.

Ps 22,11

Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.

Rz 14,8