Poranek ze Słowem na 12 maja 2020

Rzekł Bóg Salomonowi: Proś, co ci mam dać? (…) Odpowiedział Salomon: Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. 1 Krl 3,5.9

Paweł Pisze: O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Flp 1,9-10