Poranek ze Słowem na 12 listopada 2020

My zaś, lud twój, i owce pastwiska twojego, będziemy sławić cię na wieki, będziemy opowiadać chwałę twoją z pokolenia w pokolenie. Ps 79,13

Przez Jezusa więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. Hbr 13,15