Poranek ze Słowem na 11 stycznia 2021

Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

Iz 56,8

Bóg, Zbawiciel nasz, chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

1 Tm 2,4