Poranek ze Słowem na 11 maja 2020

Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych. Ps 44,2

Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Łk 10,39