Poranek ze Słowem na 11 listopada 2020

Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Prz 15,16

Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Mk 8,36