Poranek ze Słowem na 11 grudnia 2020

On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne.

Dn 6,27

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Hbr 13,8