Poranek ze Słowem na 11 czerwca 2020

Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; sidło się podarło, a myśmy wolni. Ps 124,7

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. Dz 12,7