Poranek ze Słowem na 10 września 2020

Rzekł Bóg: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 1 Mż 9,13

My, którzy ocaleliśmy, [miejmy] mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Hbr 6,18