Poranek ze Słowem na 10 października 2020

On rzekł – i stało się, On rozkazał – i stanęło. Ps 33,9

Jezus, obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i nastała wielka cisza. Mk 4,39