Poranek ze Słowem na 10 marca 2021

Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.

Jr 31,3

Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 J 4,16