Poranek ze Słowem na 10 lutego 2021

Ziemia i niebiosa zginą, Ty zaś zostaniesz.

Ps 102,27

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Hbr 13,8