Poranek ze Słowem na 10 listopada 2020

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu. Ps 86,16

Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Flp 4,19