Poranek ze Słowem na 10 lipca 2020

Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, opowiada o potędze twojej Ps 145,4

Im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej [obfituje] dziękczynienie ku chwale Bożej. 2 Kor 4,15