Poranek ze Słowem na 1 września 2020

Stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów. Iz 11,10

Zaraz, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mk 1,10-11