Poranek ze Słowem na 1 sierpnia 2020

Przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę! Iz 66,18

Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Rz 10,12