Poranek ze Słowem na 1 października 2020

Ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem (…) przeto usłyszałem i Ja – mówi Pan. 2 Krn 34,27

Paweł pisze: Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. 1 Kor 15,9-10