Poranek ze Słowem na 1 grudnia 2020

Pan rzekł do Izaaka: Mieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił.

1 Mż 26,3

Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego.

1 P 1,17