Poranek ze Słowem na 1 czerwca 2020

Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Iz 44,8

Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Mt 10,27