Poranek ze Słowem, 31 marca 2020

Przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana.
Za 6,15

Na Chrystusie i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
Ef 2,22