Pierwszy Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – rozważanie z nabożeństwa 25 grudnia 2020

„[…] Bóg wcześniej czy później odsłania do końca swoją tajemnicę i okazuje się, że wszystko zwraca ku dobremu” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Pierwszy Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 2020. 

Tekst kazalny: Iz 52, 7-10