Pierwsza niedziela po Wielkanocy, Quasimodogeniti, 11 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: J 21, 1-14 

„Szymon Piotr skorygował swoje wyobrażenia o sobie samym. Jak ma łowić ludzi, jak ma przekonywać, jak ma wzywać, jak ma prowadzić, skoro sam zawiódł, upadł? Tak wiele obiecywał i niewiele z tego pozostało […] Był oporny, był hardy. Co pozostało? Wrócić do swej pracy” – przypominał ks. Piotr słowa z Ewangelii Jana.