Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim, 27 grudnia 2020.

„Niezwykły obraz: doświadczony Symeon, człowiek, który ma niemal całe życie za sobą […] trzyma maleńkie, bezradne dziecko na rękach i o tym dziecku mówi: to jest Zbawienie Izraela […]. Przez to dziecko Jahwe odsłania swoją dobroć, swoją miłość do nas i swoją moc” – mówił dziś ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. 

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 2, 25-38