Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: 2 Mż 14, 8-14.19-23.28-30a; 15, 20-21 

„[…] Bóg jest naszą przednią strażą, Bóg jest naszą tylną strażą. Bóg nie tylko prowadzi nas ku przyszłości, Bóg także pozwala czasem na to, byśmy z jego Łaski, z jego dobroci, mogli odciąć to, co za nami i rozpocząć od nowa, rozpocząć budowanie w wolności, w pokoju […]” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.