Niedziela ze Słowem, rozważanie z wieczornego nabożeństwa w niedzielę, 27 września 2020

Czyńmy to, co odnajdujemy jako słuszne i dobre, mając poznanie Bożych wskazań, Jego przykazań i mając dotychczasowe doświadczenia. Nie bądźmy bezczynni. Bóg już nam wiele dał, byśmy mogli coś uczynić – mówił w rozważaniu w czasie wieczornego nabożeństwa ks. Piotr Gaś.

Tekst kazalny:  2 Tm1, 7-10