Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 6 września 2020

„Niech to dzisiejsze rozmyślanie Słowa Bożego uświadomi nam, że żyjąc sprawami Królestwa Bożego i naszego zbawienia – czymś, co jest pierwszoplanowe i najważniejsze – jednocześnie żyjemy tu i teraz” – przypominał na niedzielnym nabożeństwie ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny:  Kazanie: Dz 6, 1-7

Całe nabożeństwo znajduje się w serwisie YouTube, pod tym linkiem