Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 28 czerwca 2020

„[…] tak długo jak będzie istniał ten niedoskonały świat z powodu ludzkiego grzechu, potrzebujemy światła Prawa Bożego i światła Ewangelii. Potrzeba nam żyć nie w lęku, ale w radości Ewangelii, Dobrej Nowiny, że Chrystus zbawia świat”.  

Tekst kazalny:  Mi 7, 18-20

Nabożeństwo w wersji wideo na YouTube, pod linkiem.