Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 20 września 2020

Jesteśmy częścią całego stworzenia. […] Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś kaprysem przyrody. Jesteś chcianym, jesteś chcianą w tym świecie – przypominał w niedzielnym rozważaniu Słowa Bożego ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: 1 Mż 2, 4b-9 (10-14) 15(18-25)