Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 19 lipca 2020

„Bóg wybiera, Bóg obdarowuje wszelkim dobrem, w zamian oczekuje tylko jednego: byśmy miłością odpowiedzieli na Jego miłość” – przypomniał  w swoim rozważaniu ks. Piotr Gaś. 

Tekst kazalny: 5 Mż 7,6-12

Całość nabożeństwa na naszym kanale YouTube