Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 16 sierpnia 2020

„Dlaczego […] tak bardzo i tak często chcemy oceniać innych? Stwierdzać, że ktoś jest dalej albo bliżej Boga? Dlaczego ulegamy tej strasznej pokusie, żeby zamiast napominać siebie w pokorze i cierpliwości […] i wykluczamy, potępiamy innych?”- pytał dziś ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny: Rz 11, 25-32

Całe nabożeństwo w formie wideo na YouTubie.