Niedziela ze Słowem, 24 maja 2020

„Przestaliśmy odróżniać co dobre, a co złe. Potrzebujemy więc Bożego Słowa i Ducha Bożego, który działając w nas, na nowo nas uwrażliwi” – mówi ks. Piotr Gaś w dzisiejszym rozważaniu. 

Tekst kazalny: Jr 31, 31-34

Całość nabożeństwa na kanale Luteranie w Warszawie.