W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 30 czerwca 2019

Czytamy u proroka Izajasza: „Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie!”

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 30 czerwca 2019

Posłuchajcie kazania ks. Piotra Gasia.

Nabożeństwo można także obejrzeć na naszym wideo. Zapraszamy!