Niedziela, 3 maja 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Nie jesteśmy najważniejsi, choć pięknie stworzeni. Nie jesteśmy najmądrzejsi, choć potrafimy myśleć i dokonywać rzeczy wspaniałych […] i nie jesteśmy wieczni, choć żyjemy” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa. 

Tekst kazalny: J 15, 1-8

Całe nabożeństwo na naszym kanale YouTube: Luteranie w Warszawie.