Niedziela, 26 kwietnia 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Jezus mówi ‚znam moje owce’. To ‚znam’ nie oznacza tylko, że je rozpoznaje. To ‚znam’ oznacza, że zna nas do głębi” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu opartym na fragmencie z Ewangelii św. Jana.

Tekst kazalny: J 10, 11-16 (27-30)

Całość nabożeństwa na kanale Luteranie w Warszawie