Niedziela, 26 kwietnia 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Jezus mówi 'znam moje owce'. To 'znam' nie oznacza tylko, że je rozpoznaje. To 'znam' oznacza, że zna nas do głębi” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu opartym na fragmencie z Ewangelii św. Jana.

Tekst kazalny: J 10, 11-16 (27-30)

Całość nabożeństwa na kanale Luteranie w Warszawie