W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 2 czerwca 2019

Drogę, na którą wyruszamy „w poszukiwaniu Słowa” rozpoczynamy od rozważania opartego na Liście do Efezjan: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku […]”.

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 2 czerwca 2019

Kliknij i posłuchaj kazania, które wygłosił ks. Piotr Gaś.

Ef, 3 14-16

Całe nabożeństwo do obejrzenia po kliknięciu w ten link