W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 14 lipca 2019

U Ewangelisty Łukasza czytamy następujące słowa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni…”

Posłuchajcie rozważania prowadzonego przez ks. Piotra Gasia.

A całe nabożeństwo do obejrzenia, w formie wideo, tutaj: