Nabożeństwo adwentowe po drugiej niedzieli w Adwencie, piątek 11 grudnia 2020

„Jesteśmy w podobnej sytuacji, jak ludzie, którzy dwa tysiące lat temu stali nad rzeką Jordan i słuchali poselstwa Jana Chrzciciela” – mówiła diakon Małgorzata Gaś w czasie nabożeństwa po drugiej niedzieli w Adwencie, w piątek 11 grudnia 2020

Tekst kazalny: Łk 3, 1 – 14